Smart BABY
Dwujęzyczny Klub Dziecka
opieka żłobkowa dla dzieci do 3 lat

kontakt z sekretariatem
728 942 650
skrzynka elektroniczna
lider.sekretariat@gmail.com

W ofercie

152048154_1949885048486036_8741360468604420636_n

Rozumiemy, że dziecko to geniusz i sami nieustannie się ucząc, bawimy się z nim tak, by dziecko rosnąc, wykorzystywało swój indywidualny potencjał. Wdrażamy autorskie programy edukacyjne:

-Powszechna Dwujęzyczność

-Nauczanie przez otaczanie 

-Sensoryka i eksperymenty

-Motoryka duża i mała
 

Program Powszechnej Dwujęzyczności

Program Powszechnej Dwujęzyczności autorstwa Claire Selby daje maluchom nieograniczone możliwości rozwoju językowego. Małe dziecko jest geniuszem, a drugi język nie musi być obcy. Idea ta zaczyna nabierać znaczenia w wielu krajach świata, rodząc pozytywne skutki o charakterze społecznym. Smart BABY ma zaszczyt stać się ekspertem w urzeczywistnianiu tej idei i wdrażając modelowe rozwiązania, w skali mikro tworzy matrycę, która ułatwi pracę wielu innym placówkom w Polsce i na świecie.Smart BABY jest ekspertem w dziedzinie uczenia dzieci języków, ponieważ to właśnie tutaj przekładamy metodykę pracy Claire Selby na kompleksową opiekę angielskojęzyczną, tworząc nowy model dwujęzycznej edukacji dzieci od urodzenia do lat 5. Patronem medialnym projektu w Polsce jest Telewizja Polska, a program edukacyjny na bazie Baby Beetles emituje regularnie TVP ABC. Na Świecie wdrażany jest w ponad 170 krajach, za pomocą smartfonów i TV.              Europa i Świat mówi po angielsku. Język angielski jest językiem nauki, biznesu i Internetu, czyli globalnej komunikacji. Przygotowując Maluszki do życia w naszym kraju, dobrze jest mieć świadomość, że jednocześnie stanie się on kiedyś obywatelem Europy i Świata. Mózg człowieka w 90 procentach rozwija się do 5 – 6 roku życia i to właśnie wtedy edukacja jest bezcenna! Nie tylko ze względu na ogrom wiedzy i kompetencji, które dziecko może przyswoić, ale również na pozytywne skutki dla jego rozwoju w przyszłości. Nie chcemy zmarnować tego kapitału, który Państwo nam powierzacie, dlatego w najbardziej przyjazny i zabawowy sposób dajemy dzieciom coś, co jest absolutnie niezbędne język angielski – język komunikacji. W globalnym otoczeniu Dziecko poczuje się dobrze tylko wtedy, kiedy będzie mogło się z tym otoczeniem komunikować, a my chcemy mu w tym pomóc.

Nauczanie przez otaczanie

Nauczanie przez otaczanie to program edukacyjny dla niemowląt i małych dzieci bazujący przede wszystkim na wrodzonej nieskończonej ciekawości maluchów i niezwykłej plastyczności mózgu w pierwszych latach życia. Jak sugeruje nazwa programu został stworzony, by uczyć i rozwijać dzieci wszechstronnie – bawiąc się i otaczając materiałem dydaktycznym.

Program „Nauczanie przez otaczanie” obejmuje różnorodne dziedziny edukacji – naukę czytania, matematykę intuicyjną, rozwój pamięci i poszerzanie wiedzy. Wykorzystujemy elementy metody Domana, czytania globalnego i pedagogiki Montessori.

- Nauka czytania odbywa się  w sposób całowyrazowy, globalny. Program bliski metodzie Domana, w przeciwieństwie jednak do niej nie zakłada ścisłych, schematycznych działań w oparciu o rozbudowany harmonogram, a kładzie nacisk na edukacyjną zabawę, ruch i emocje z wykorzystaniem plansz z wyrazami. Taki sposób nauczania sprawia, że dzieci początkowo przyswajają obraz słowa – traktują je jak piktogram – bardzo szybko potrafiąc odczytywać wyrazy w sposób globalny. Kolejnym etapem nauki jest rozkodowywanie wyrazów w sposób, który prowadzi do tzw. czytania szkolnego, pozwalającego na czytanie nowych, niewidzianych wcześniej wyrazów.

- Matematyka intuicyjna oparta jest na umiejętności subitacji – umiejętności określania dokładnej liczebności zbiorów. W tej części nauczania przez otaczanie skupiamy się na przedstawianiu dziecku różnych zbiorów, prezentując kolejne liczby. Dziecko płynnie przechodzi między etapem poznawania kolejnego zbioru do wykonywania na nim działań, zaczynając od dodawania – kolejno wprowadzamy następne rodzaje działań. Choć jest to program typowo arytmetyczny, daje dziecku niepowtarzalny start w świat wyższej matematyki.

- Rozwój pamięci w tym miejscu ściśle związany jest również z poszerzaniem wiedza, wykorzystując dobrodziejstwa nauki percepcyjnej. Opiera się ona na wrodzonej umiejętności różnicowania mózgu. Dzięki krótkim, regularnym prezentacjom plansz z właściwymi zdjęciami lub ilustracjami dziecko uczy się nie tylko nowych zagadnień, ale uczy się zapamiętywać obrazy i informacje szybko i bez większego wysiłku.